Elektrotechnische installatie in woningen

We staan tegenwoordig nauwelijks stil bij het gevaar van een stopcontact. Waar stroom uitkomt en waar 230 Volt op staat, omdat het zo gewoon geworden is. Het is overigens wel dodelijk, als het niet goed beveiligd of aangelegd is. Het is zelfs de oorzaak van ruim 10% van alle branden.

Van Veen Elektro inspecteert de onderstaande punten:

  • De isolatieweerstand van de verschillende eindgroepen wordt gemeten;
  • De verspreidingsweerstand van de aardelektrode wordt gemeten;
  • Gemeten wordt of de gas- en waterleiding aan de aarde zijn aangesloten;
  • De aardlekschakelaar(s) worden nagemeten, of deze bij de juiste stroom en tijd uitschakelen;
  • Gemeten wordt of er op de stopcontacten voldoende spanning staat;
  • Gekeken wordt of de stopcontacten nog veilig zijn.

Geïnteresseerd in onze diensten?

Neem contact op